Mobil GARGOYLE ARCTIC SHC 224 Zobrazit větší

Mobil GARGOYLE ARCTIC SHC 224

Nový produkt

Řada Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 představuje špičkové plně syntetické oleje určené zejména pro použití v chladicích kompresorech a tepelných čerpadlech.

Více informací

Na dotaz

47 800 Kč s DPH

39 504 Kč bez DPH

Více informací

Řada Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 představuje špičkové plně syntetické oleje určené zejména pro použití v chladicích kompresorech a tepelných čerpadlech. Jsou vyrobené ze syntetických polyalfaolefinů bez obsahu parafinických uhlovodíků (PAO), které vykazují vynikající odolnost vůči tepelné a oxidační degradaci. Díky přirozeně vysokému, střihově stabilnímu viskozitnímu indexu a výborné tekutosti za nízkých teplot mohou být používány i v náročných provozních podmínkách, které přesahují možnosti běžných ropných olejů. Jejich rozpustnost a mísitelnost s chladivy je nízká, což umožňuje vytvářet silnější olejový film v přítomnosti chladiv, při zátěži a omezuje netěsnosti. Dobrá stabilita a nízká těkavost eliminuje „odlučování oleje“, ke kterému může docházet u klasických ropných olejů. Oleje řady Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 pomáhají snižovat třecí ztráty a zvyšovat provozní účinnost strojního zařízení.
Oleje řady Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 se doporučují pro mazání chladicích kompresorů používaných za velmi vysokých teplot a u systémů s velmi nízkými odpařovacími teplotami. Hodí se pro kompresorové systémy používající chladiva jako je čpavek a oxid uhličitý a HCFC jako jsou R-22; mimořádně dobře se uplatnily v kombinaci s chladivy CFC jako jsou R-12. Jsou kompatibilní se všemi chladivy s výjimkou oxidu siřičitého a byly zvlášť úspěšné v systémech používajících čpavkové chladivo. Výrobky řady Gargoyle Arctic SHC 200 jsou plně mísitelné s běžnými ropnými oleji, ale smíšení může zhoršit vynikající vlastnosti syntetických olejů značky Mobil.
Oleje Mobil SHC jsou oceňovány na celém světě díky své inovaci a mimořádné výkonnosti. Tyto syntetické produkty na bázi PAO, zaručují vynikající vlastnosti olejů. Naše spolupráce s výrobci zařízení pomohla potvrdit výsledky našich vlastních laboratorních zkoušek, které prokazují
mimořádnou výkonnost olejů řady Mobil Gargoyle Arctic SHC 200. K užitným vlastnostem prokázaným spoluprací s výrobci zařízení v neposlední řadě patří skvělé vlastnosti zajišťující vynikající tekutost při nízkých teplotách, odolnost vůči ztrátě viskozity způsobené absorpcí chladiva pod tlakem a navíc vynikající únosnost mazacího filmu a těsnící schopnost. Základový olej na bázi PAO používaný v olejích řady Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 zajišťuje již ze své podstaty mimořádnou tepelnou a oxidační odolnost, která je pro aplikace pracující při vysokých teplotách klíčová. Definovaná chemická struktura základových olejů na bázi PAO rovněž snižuje těkavost a omezuje změnu vlastností oleje.
Použití
Řada Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 představuje plně syntetické oleje určené pro použití zejména v chladicích kompresorech a tepelných čerpadlech. Faktory, které je nutné při aplikaci zohlednit: I když je řada Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 kompatibilní s ropnými oleji, jejich vzájemné smíšení zhoršuje výkonnost syntetických složek. Před výměnou ropného výrobku za výrobek řady Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 by měly být systémy řádně propláchnuty a vyčištěny.
Typické aplikace jsou uvedeny níže:
- Průmyslové aplikace chladících kompresorů, aplikace u tepelných čerpadel a lodních chladicích systémů
- Průmyslové aplikace a aplikace u tepelných čerpadel obytných prostorů
- Doporučeny jak pro pístové, tak i pro rotační kompresory
- Doporučeny pro použití v kombinaci s následujícími chladivy: čpavkem, R-22 a jinými HCFC a oxidem uhličitým

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Mobil GARGOYLE ARCTIC SHC 224

Mobil GARGOYLE ARCTIC SHC 224

Řada Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 představuje špičkové plně syntetické oleje určené zejména pro použití v chladicích kompresorech a tepelných čerpadlech.

Ke stažení