Mobil MOBILITH SHC 100 Zobrazit větší

Mobil MOBILITH SHC 100

Nový produkt

Plastická maziva řady Mobilith SHC jsou mimořádně vysoce kvalitní výrobky určené pro široké spektrum aplikací, pracujících v extrémních teplotách.

Více informací

Skladem

8 900 Kč s DPH

7 355 Kč bez DPH

Více informací

Plastická maziva řady Mobilith SHC jsou mimořádně vysoce kvalitní výrobky určené pro široké spektrum aplikací, pracujících v extrémních teplotách. Spojují v sobě jedinečné vlastnosti polyalfaolefinového (PAO) syntetického základového oleje s vlastnostmi vysoce kvalitního zpevňovadla na bázi lithného komplexu. Charakteristiky základového oleje a nízký součinitel tření (ve srovnání s ropnými oleji) poskytují vynikající čerpatelnost při nízkých teplotách a snižují pasivní odpory při startování a chodu. Tyto výrobky nabízejí významné energetické úspory a mohou snížit provozní teploty v namáhané ploše valivých ložisek. Zpevňovadlo s lithným komplexem přispívá k vynikající adhezi, strukturální stabilitě a odolnosti vůči působení vody. Plastická maziva mají vysokou úroveň chemické stability a jsou vyrobena s použitím speciální kombinace aditiv, která výborně chrání proti opotřebení, rezivění a korozi a zlepšují chod při nízkých teplotách. Maziva Mobilith SHC jsou k dispozici v sedmi třídách lišící se viskozitou základového oleje od ISO VG 100 do 1500 a konzistenčním stupněm NLGI od 2 do 00. Řada plastických maziv Mobilith SHC se používá v nejrůznějších aplikacích a ve velkém rozsahu provozních teplot v závislosti na zvolené třídě. Nepoužívají se jen v četných průmyslových aplikacích, ale nacházejí významné uplatnění i v automobilové, lodní dopravě a v letectví.
Oleje a plastická maziva značky Mobil SHC jsou pro svou inovaci a mimořádnou výkonnost uznávány všude na světě. Tyto syntetické PAO výrobky s molekulární strukturou představují aplikaci moderní technologie s cílem poskytovat mimořádné výrobky. Klíčovou roli při vývoji maziva Mobilith SHC hraje úzká spolupráce s významnými výrobci, díky které je zaručeno, že vysoká výkonnost nabízených výrobků odpovídá potřebám stále se vyvíjejících a náročnějších průmyslových zařízení. Spolupráce s výrobci zařízení přispívá k potvrzení výsledků vlastních laboratorních testů, které prokazují výjimečnou výkonnost maziv řady Mobilith SHC. K užitným vlastnostem patří delší životnost plastického maziva, lepší ochrana ložisek a jejich delší životnost, velký teplotní rozsah aplikace a možnost zvýšení mechanické účinnosti a snížení energetických ztrát.
Výrobky Mobilith SHC obsahují patentované syntetické základové oleje, které jsou charakterizovány vynikající tepelnou a oxidační stabilitou a umožňují vystavení maziva vysokým teplotám. Technologie použitého zpevňovadla s lithným komplexem a specifická aditiva vedou ke splnění požadavků ze strany moderních papírenských strojů.

Použití


Faktory, které je nutné při aplikaci zohlednit: I když jsou plastická maziva řady Mobilith SHC kompatibilní s většinou výrobků na bázi ropných olejů, jejich smísení může zhoršit výkonnost plně syntetického výrobku. V důsledku toho je doporučováno, aby se před přechodem na výrobky z řady Mobilith SHC systém důkladně vyčistil a tím se docílilo maximální výkonnosti a využití všech výhod. I když plastická maziva řady Mobilith SHC mají mnohé společné vlastnosti, jejich aplikaci je nejlépe popisovat z hlediska každé třídy:
· Mobilith SHC 100 je plastické mazivo proti opotřebení doporučované hlavně pro rychloběžné aplikace jako jsou elektromotory, které vyžadují nízké tření, nízké opotřebení a dlouhou provozuschopnost. Jde o plastické mazivo s konzistenčním stupněm NLGI 2 / ISO VG 100 se syntetickou základovou PAO kapalinou. Rozsah provozních teplot se pohybuje od -50°C do 180°C.
· Mobilith SHC 220 je víceúčelové vysokotlaké plastické mazivo doporučované pro vysoce namáhané automobilové a průmyslové aplikace. Používá syntetickou PAO kapalinu ISO VG 220, a i když jde o výrobek s konzistenčním stupněm NLGI 2, jeho nízkoteplotní čerpatelnost je srovnatelná s většinou plastických maziv na bázi ropných olejů s konzistenčním stupněm NLGI 0. Doporučovaný rozsah provozních teplot Mobilith SHC 220 je od -40°C do 180°C.
· Mobilith SHC 460 je plastické mazivo s konzistenčním stupněm NLGI 1,5 se syntetickým základem ISO VG 460. Jde o vysokotlaké plastické mazivo doporučované pro náročné průmyslové aplikace. Poskytuje mimořádnou ochranu vysoce zatížených ložisek při nízkých až mírných rychlostech a v aplikacích, kde rozhodujícím faktorem je odolnost vůči vodě. Mobilith SHC 460 prokazuje mimořádnou výkonnost v ocelárnách, papírnách a v lodních aplikacích. Doporučovaný rozsah provozních teplot se pohybuje od -40°C do 180°C.
· Mobilith SHC 1000 Special je plastické mazivo konzistenčního stupně NLGI 2/ ISO VG 1000 se syntetickým základovým olejem, které je vysoce obohacené o pevná maziva včetně jemně mletého grafitu a sulfidu molibdeničitého. Umožňuje maximální ochranu kluzných a valivých ložisek pracujících v mezních mazacích podmínkách. Prodlužuje životnost ložisek pracujících v podmínkách extrémně nízkých rychlostí, vysokého zatížení a vysokých teplot. Doporučený rozsah teplot se pohybuje od -30°C do 180°C. Neparafinický syntetický základový olej umožňuje vynikající tekutost a čerpatelnost za nízkých teplot.
· Mobilith SHC 1500 je plastické mazivo konzistenčního stupně NLGI 1 / ISO VG 1500 se syntetickým základovým PAO olejem. Je určeno pro použití do kluzných a valivých ložisek provozovaných při velmi nízkých rychlostech, ve vysokých zátěžích a při vysokých teplotách. Doporučovaný rozsah provozních teplot Mobilith SHC 1500 se pohybuje od -20°C do 180°C s odpovídajícími intervaly výměny maziva. Soustavné mazání mazivem Mobilith SHC 1500 se účinně projevuje prodlužováním životnosti ložisek v náročných podmínkách válcovacích lisů.
Mobilith SHC 1500 je rovněž mimořádně výkonný v ložiscích válců rotačních pecí a v ložiscích železničních vozů převážejících strusku.
· Mobilith SHC 007 je plastické mazivo konzistenčního stupně NLGI 00 / ISO VG 460 se syntetickou základovou PAO kapalinou; doporučovaný rozsah provozních teplot je od -50°C do 180°C s odpovídajícími intervaly výměn maziva. Používá se především do nábojů kol vysoce zatížených nákladních vlečných přívěsů. Rovněž je vhodný do mazivem plněných převodových skříní s čelními, kuželovými nebo planetovými převody, které jsou vystaveny vysokým teplotám a kde klasická polokapalná maziva nezaručují dostatečnou životnost.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Mobil MOBILITH SHC 100

Mobil MOBILITH SHC 100

Plastická maziva řady Mobilith SHC jsou mimořádně vysoce kvalitní výrobky určené pro široké spektrum aplikací, pracujících v extrémních teplotách.

Ke stažení